Invitop迷你除濕機 衣櫃鞋櫃小空間抽濕機 一年保養,香港英標三腳插頭

$349

智能除濕 萬無一濕
節能環保、靜音設計、小空間專用